Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich

 

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. zmianie ulegną zapisy:

  1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  2. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich;

Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności (tzw. Split Payment) – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 

Dodatkowe zmiany wprowadzone w Regulaminie związane są:

  1. z koniecznością dodania zapisów dotyczących zasad otwierania i obsługi VAT,
  2. dodaniem zapisów określających możliwe przyczyny wypowiedzenia Umowy przez Bank,
  3. dodano zapisy o możliwości dokonywania blokad przez szefa KAS w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (STIR),
  4. uszczegółowiono zapis dotyczący zakładania blokad z tytułu nierozliczonych blokad kartowych.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

W Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich” w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Split Payment) dodano nowy Rozdział II a. „Rachunki VAT”.

W placówkach Banku dostępna jest treść:

  1. Regulaminu obowiązującego od 1. lipca 2018 r.
  2. Tabela opłat i prowizji obowiązującej od 1. lipca 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian w rozdziałach poświęconych rachunkowi VAT.

POWRÓT