AKTUALNOŚCI

Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

baner pfr 300x250

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich przystąpił do programu Tarcza Finansowa PFR skierowanego do polskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać od dnia 29.04.2020r. od godziny 18:00, za pomocą systemów bankowości internetowej (eBankNet, eCorpoNet)

Informujemy, że program "Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich (Bank Internetowy, eCorpoNet)

Uprzejmie informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2020 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

Informujemy,
że od 27 kwietnia do odwołania

 Bank będzie czynny

od godz. 8:45 do godz. 16:00

Zapraszamy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich uprzejmie informuje, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2020 roku ustalono nowe poziomy stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Zmiany w Regulaminie związane z podniesieniem limitów kwotowych dla transakcji zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia kodem PIN

Szanowni Państwo,

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 kwietnia 2020r.
Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. 

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie Państwa i naszych Pracowników wprowadziliśmy zamiany w obsłudze Klientów.

Pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 w Oddziałach naszego Banku obsługujemy tylko osoby powyżej 65. roku życia.

W tym czasie nie będziemy obsługiwać pozostałych Klientów. Osoby poniżej 65. roku życia zapraszamy w pozostałych godzinach pracy naszych placówek.

Działania pomocowe dla Klientów

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich informuje, że przyjmuje wnioski Klientów o odroczenie płatności rat kapitałowych/kapitałowo-odsetkowych - zastosowanie tzw. „wakacji kredytowych” w udzielonych przez Bank kredytach wobec Kredytobiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.

Bank będzie odraczał spłatę rat na okres do 3 miesięcy.

POWRÓT