Kwota wkładu:   PLN (np. 2000.00)
Oprocentowanie nominalne:   % (np. 4.75)
Okres lokaty:
Lokata utrzymywana przez:
Kapitalizacja odsetek:  nie     tak
 
 

POWRÓT