BS Kąty Wrocławskie

Ubezpieczenia online

Poznaj możliwości ubezpieczenia przez Internet.

W Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich mogą Państwo skorzystać z szerokiej gamy ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych.

Decydując się na ubezpieczenie z nami, macie Państwo pewność wyboru najlepszej oferty.

Prosto ze strony bskw.pl przejdziesz do porównywarki, wybierzesz najlepszą dla siebie ofertę, kupisz i opłacisz polisę nie wychodząc z domu.

Możesz wybrać rodzaj ubezpieczenia, którego potrzebujesz i łatwo przejść do porównywarki online znajdując ją w Informacjach dla Klientów.

Oferta dla Ciebie

osoby fizyczne

Więcej

Oferta dla firmy

podmioty gospodarcze

Więcej

Oferta dla agrobiznesu

gospodarstwa rolne

Więcej

Popularne oferty i usługi

Aktualności bankowe

02.06.2023

Zmiana Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 05 czerwca 2023 roku. nastąpiła zmiana  Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich w zawiązku z wprowadzeniem nowej Edycji produktów kredytowych: „kredyt odnawialny w ROR” i „Kredyt Elastyczny III”.

Tabela oprocentowania

02.06.2023

ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI

Zmiany w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 05 czerwca 2023 r. Bank wprowadza zmiany w „Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich”.

Wprowadzane zmiany Tabeli opłat i prowizji związane są z wprowadzeniem do oferty od dnia 05.06.2023 roku produktu dla klientów indywidualnych „Kredyt Elastyczny III”.

Nowa Tabela dostępna jest w Placówkach Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz na stronie internetowej Banku (www.bskw.pl).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.

Podstawą zmian w Tabeli opłat i prowizji jest Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

30.05.2023

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych

Od 1 lipca 2023 r. zacznie obowiązywać zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych. 

Co zostało zmienione w Regulaminie

Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów o:

  • możliwości uruchomienia nowej metody uwierzytelnienia 3DS w aplikacji mobilnej, dzięki czemu możliwe będzie silne uwierzytelnienie transakcji internetowych w aplikacji mobilnej,
  • możliwości wyłączenia silnego uwierzytelnienia 3DS dla pojedynczej transakcji internetowej lub określonej liczby następujących po sobie takich transakcji internetowych, a także dla określonej wysokości transakcji. Kwoty transakcji oraz sumy transakcji, dla których można wyłączyć silne uwierzytelnianie, znajdą Państwo na stronie www.bskw.pl,
  • zwiększeniu maksymalnej kwoty wypłaty gotówki przy usłudze cash back do 1 000 zł.

Jednocześnie z Regulaminu wykreślono zapisy dotyczące czeków rozliczeniowych i czeków na okaziciela. Produkty te nie były od lat wykorzystywane przez naszych Klientów.

Gdzie jest dostępny zmieniony Regulamin 

Jednolity tekst Regulaminu z uwzględnieniem opisanych zmian znajdą Państwo - tutaj

Dlaczego przekazujemy informację o zmianach

Informację o zmianach przekazujemy stosownie do postanowień par. 113 Regulaminu. W przypadku nieakceptowania zmian mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Jeśli nie złożą Państwo wypowiedzenia umowy rachunku w tym terminie, zmiany obowiązują od dnia następującego po upływie ww. 14-dniowego terminu.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego z pracownikiem dowolnego oddziału Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

12.05.2023

Zebranie Przedstawicieli

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że w dniu 26 maja 2023 roku (piątek) o godz. 1000 w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

3.      Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. (Uchwała Nr 01/001/2023).

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji ds. oceny odpowiedniości oraz Komisji Wyborczej.

6.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 20.05.2022 roku.

7.      Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
za 2022 rok zawierające:

-       Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2022 roku,

-       Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2022 rok,

-       Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2022 rok,

-       Informację z wyników indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny zbiorowej Zarządu jako organu kolegialnego za 2022 rok,

-       Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2022 roku,

-       Informację z oceny Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2022 rok,

-       Informację z oceny adekwatności i skuteczności Procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich procedur i standardów etycznych za 2022 rok,

-       Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.

02.06.2023

Zmiana Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów

02.06.2023

ZMIANA TABELI OPŁAT I PROWIZJI

30.05.2023

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych

12.05.2023

Zebranie Przedstawicieli