BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - ZMIANA SPOSOBU LOGOWANIA 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 września 2019 r dla eCorpoNet i 14 września 2019 r dla eBankNet . wprowadzone zostaje silne uwierzytelnianie w systemach bankowości elektronicznej, polegające na dwuetapowym logowaniu do systemu:

Krok I:

w usługach eBankNet i eCorpoNet - należy podać stosowany dotychczas login i hasło

Krok II:

w usłudze Bank Internetowy dla Klientów indywidualnych - NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego

w usłudze Bank Internetowy dla Klientów korporacyjnych, eCorpoNet - NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu lub użyć certyfikatu kwalifikowanego.

            W przypadku braku wskazania numeru telefonu komórkowego lub certyfikacji należy zgłosić się do Banku celem aktywowania silnego uwierzytelnienia.

 

Powyższe zmiany wynikają z obowiązków przewidzianych ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych implementującą do polskiego 

prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, tzw. PSD2, której głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z usług płatniczych oferowanych droga elektroniczną przez banki.

Oferta dla Ciebie

osoby fizyczne

Więcej

Oferta dla firmy

podmioty gospodarcze

Więcej

Oferta dla agrobiznesu

gospodarstwa rolne

Więcej

Usługi

22.08.2019

Zmiana regulaminu - klient instytucjonalny

Zmiana regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

więcej
12.08.2019

Zmiana regulaminu - ROR

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Szanowni Państwo,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że podjął decyzję o zamknięciu Punktu Obsługi Klienta działającego w Gniechowicach ul. Szkolna 4 (budynek Szkoły Podstawowej)

więcej

W dniach 25-26.06.2019 roku Członkowie Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym szlakiem Orlich Gniazd.

więcej
W dniu 09.06.2019 przy Szkole Podstawowej w Żórawinie odbył się Festyn Rodzinny i Targi Rękodzieła.
więcej