Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   grudzień - 2020 r.
stawka opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 0,00%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 0,00%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca -0,04%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 0,03%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 0,20%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 0,20%
WIBOR 3M   0,23%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 0,22%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 0,22%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

0,23%

WIBOR 3M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 0,20%

 

POWRÓT