Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   marzec - 2021 r.
stawka opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc -0,01%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca -0,01%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca -0,08%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 0,01%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 0,19%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 0,19%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu  0,21%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 0,21%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 0,21%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

0,22%

WIBOR 3M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 0,18%

 

POWRÓT