API PSD2
Bankowość Internetowa
 Raportowany kwartał
 Dostępność (%)
 Niedostępność (%)
 Dostępność (%)
  Niedostępność (%)
 14.09.2019 r. – 13.12.2019 r.
 99,91
 0,09
 99,33
 0,67
 14.12.2019 r. – 13.03.2020 r.
 100
0
 99,75
 0,25

 

 

POWRÓT