Klienci Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich mogą już korzystać z aplikacji mobilnej BS Kąty Wrocławskie Autoryzacja, która umożliwia autoryzację w bankowości internetowej eBankNet, zarówno podczas drugiej fazy logowania, jak i potwierdzania zleceń przelewów.

 

Wdrożona aplikacja mobilna BS Kąty Wrocławskie służy do autoryzacji użytkownika oraz operacji w ramach silnego uwierzytelnienia w bankowości internetowej eBankNet. Oznacza to, że Klienci mogą autoryzować transakcje od 14 września 2019 r. oraz dodatkowo uwierzytelniać się (w ramach silnego uwierzytelnienia) podczas logowania w bankowości internetowej eBankNet. Aplikacja informuje nas o tym za pomocą za pomocą komunikatów push.

Jest to nowa, alternatywna metoda autoryzacji operacji w stosunku do SMS-a z hasłem, czy kodów jednorazowych TAN. Warunkiem otrzymania powiadomień push jest posiadanie aplikacji BS Kąty Wrocławskie Autoryzacja oraz dostęp do Internetu. Powiadomienia push są wysyłane na telefon użytkownika i w prosty oraz wygodny sposób umożliwiają dokonywanie autoryzacji w bankowości internetowej eBankNet.
 
Instrukcję instalacji aplikacji BS Kąty Wrocławskie Autoryzacja znajdą Państwo poniżej: 

Dlaczego warto zainstalować aplikację BS Kąty Wrocławskie?
Co to jest silne uwierzytelnienie i dlaczego jest wdrażane?


Pojawienie się na rynku nowych rodzajów usług płatniczych oraz gwałtowny wzrost płatności elektronicznych również tych realizowanych za pomocą urządzeń przenośnych, wymusiły na ustawodawcy unijnym potrzebę uregulowania rynku usług płatności detalicznych, co określa Dyrektywa PSD2. Rozwiązania przewidziane w projekcie zmian ustawy o usługach płatniczych gwarantują konsumentowi większą ochronę niż ma to miejsce w obecnych przepisach, bowiem Dyrektywa PSD2 wprowadziła m.in. obowiązek silnego uwierzytelniania (SCA, ang. Strong Customer Authentication) , czyli dwuetapowej weryfikacji tożsamości, w  przypadku, gdy klient:
 • uzyskuje dostęp do swojego rachunku płatniczego w  trybie online,
 • inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą,
 • przeprowadza czynność za pomocą kanału zdalnego, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innych nadużyć.
Wraz z rozwojem rynku elektronicznych płatności, pojawiła się więc potrzeba lepszego zabezpieczania kont bankowych oraz transakcji internetowych. Celem jest zminimalizowanie takich zagrożeń, jak np. kradzież środków albo danych płatnika.

Silne uwierzytelnienie polega na użyciu co najmniej dwóch z trzech elementów:
a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie klient (np. login  hasło),
b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie klient (np. kod SMS, aplikacja mobilna do powiadomień (W naszym przypadku aplikacja BS Kąty Wrocławskie Autoryzacja)
c) cechy charakterystyczne klienta (np. biometria).

Każda z tych metod jest od siebie niezależna, co zwiększa jej skuteczność.

Dostosowując się do nowych obowiązków w zakresie silnego uwierzytelnienia, Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich, udostępnił bezpłatną metodę autoryzacji przy wykorzystaniu aplikacji BS Kąty Wrocławskie Autoryzacja. Udostępniona metoda autoryzacji jest sposobem potwierdzania użytkownika i operacji dokonywanych w systemie bankowości internetowej eBankNet. Logowanie, przelewy lub inne operacje zatwierdzane będą w aplikacji mobilnej po otrzymaniu na telefon komunikatu autoryzacyjnego zawierającego unikalne dane weryfikacyjne. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne i dodatkowo zapewnia dostęp do darmowych powiadomień push. Obecnie, żeby zainicjować transakcję albo sprawdzić stan konta w bankowości internetowej, wystarczy wpisać login i hasło. Od 14.09.2019r. zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2, trzeba dodatkowo uwierzytelnić się podczas logowania i przeprowadzania operacji w bankowości internetowej poprzez kod SMS wysłany na telefon lub akceptację potwierdzenia push. Należy pamiętać, jak informowaliśmy wcześniej, że od tej daty nie będą działały hasła z listy TAN, gdyż nie spełniają wymogów silnego uwierzytelnienia.

W związku z powyższym zachęcamy klientów bankowości elektronicznej eBankNet do pobrania aplikacji i zmiany sposobu autoryzacji przelewów i operacji wykonywanych na koncie.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU W SERWISIE INTERNETOWYM

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu internetowego Banku. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF). Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informatorem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz  po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej eBankNet w zakładce Wnioski - po kliknięciu tej zakładki w menu bocznym należy wybrać Wnioski eximee.

500 1

2. Należy wybrać konto, na które będą przesyłane środki z Programu 500+, a następnie po kliknięciu przycisku Dalej potwierdzić wybór poprzez uwierzytelnienie za pomocą kodu SMS lub aplikacji mobilnej.

500 2

500 3

500 4

3. Następnie w menu platformy Wniosków eximee należy wybrać, jaki wniosek chcemy złożyć.

500 5

4. Ważny jest także wybór okresu świadczeniowego, na jaki chcemy złożyć wniosek. Należy zaznaczyć w menu swój  wybór.

500 6

5. W kolejnym kroku przystępujemy do wypełniania wniosku, podając dane osobowe składającego wniosek oraz dziecka/dzieci, którym przysługuje świadczenie. Po wysłaniu wniosku możemy pobrać go w formie PDF-a, a także pobrać poświadczenie wysłania wniosku. Jeśli wniosek został wysłany poprawnie, w zakadce Wnioski/Wnioski eximee widac będzie jego status PRZEKAZANY,  który zmieni się po odebraniu przez system Ministerstwa Rodziny: ODEBRANY. Wtedy mailem otrzymamy Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia będace Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru wniosku.

 

 

rodzina500
Rola Banku
 • Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBankNet. Logując się do systemu wybieramy zakładkę Wnioski a następnie zakładkę "wnioski eximee". Złożenie wniosku w oddziale nie będzie możliwe.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.
Proces otrzymania świadczenia
 • Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich : Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBankNet. Logując się do systemu wybierasz zakładkę Wnioski, a następnie zakładkę "wnioski eximee".
 • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.
 • Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link)

 

Wniosek Rodzina 500+ w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich w 2017 roku - informacje

Jak wypełnić wniosek Rodzina 500+ w systemie eBankNet?

Bezpieczeństwo


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

 

 

 Rekomendowane systemy operacyjne:

 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • Windows 8.x
 • Windows 10
 • OS X 10.8 (i w wersjach wyższych)
 • Linux/Android (z zainstalowaną przeglądarką spełniającą wymagania)

System operacyjny powinien zawierać wszystkie możliwe aktualizacje bezpieczeństwa.

Do prawidłowego działania systemu eBankNet przez Internet wymagana jest przeglądarka internetowa spełniająca następujące wymogi:

 • obsługa protokołu szyfrowania TLS w wersji 1.0
 • włączona obsługa JavaScript.
 • kodowanie polskich znaków ustawione na tryb automatyczny lub Latin2 (ISO-8859-2)

Rekomendowane przeglądarki:

 • Internet Explorer w wersji 7.0 (i wyższych)
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 (i wyższych)
 • Google Chrome w wersji 21 (i wyższych)
 • Opera w wersji 9.0 (i wyższych)
 • Safari w wersji 5.1.3 (i wyższych)

Adobe Acrobat Reader

Drukowanie wtórników oraz historii operacji wymaga zainstalowania oprogramowania Adobe Acrobat Reader w wersji minimum 6.0. W tym celu należy pobrać program instalacyjny z dowolnej lokalizacji:

a następnie postępować zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.

Zalecenie zwiększające bezpieczeństwo wykonywanych transakcji

Przed zalogowaniem sprawdź, czy połączenie jest szyfrowane (adres strony musi zaczynać się od "https" oraz posiadać widoczny symbol kłódki). 
Bank nigdy nie przesyła linków do logowania na skrzynkę e-mail oraz nigdy nie prosi o podanie hasła. Takie wiadomości mają na celu wyłudzenie danych, a następnie za ich pomocą przejęcie środków finansowych klienta. Jeżeli do autoryzacji operacji w serwisie internetowym używasz kodów SMS, sprawdzaj, czy wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym jest zgodna z wykonywaną przez Ciebie operacją. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwotę przelewu oraz numer rachunku konta bankowego. Nigdy nie należy podawać loginu, hasła, kodów jednorazowych na innych stronach internetowych. System operacyjny, z którego wykonywane są transakcje bankowe, musi być regularnie aktualizowany. Tyczy się to również systemów mobilnych, przeglądarek internetowych oraz klientów pocztowych. Ważne jest, aby chronić komputer przed szkodliwym oprogramowaniem. W tym celu należy korzystać z programów antywirusowych (z regularnie aktualizowaną bazą wirusów) oraz zapory internetowej (firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z internetu. W przypadku korzystania z bankowości mobilnej należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu smartphone'a, tabletu itp (aktualizacje systemu operacyjnego, oprogramowanie antywirusowe). Nie instaluj programów ze źródeł, do których nie masz zaufania i podchodź ostrożnie do programów pobieranych z Internetu. Nie otwieraj załączników w wiadomościach e-mail od nieznanych nadawców. Zwróć uwagę podczas instalowania darmowych programów, wiele z nich posiada wbudowane aplikacje adware, które służą do wyświetlania reklam niezależnie od wykonywanych na komputerze czynności. Niektóre z nich wyposażone są również w moduły szpiegujące "spyware". Dbaj aby przeglądarka, z której korzystasz była zawsze aktualna, wraz z wtyczkami, które są w niej zainstalowane. Loguj się wyłącznie osobiście, nikomu nie przekazuj danych autoryzacyjnych. Regularnie zmieniaj hasło w serwisie internetowym. Bezpieczne hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (np. , #, @, ?, &) i nie powinno być słowem występującym w słowniku, ani hasłem używanym w innych serwisach internetowych. Bank nigdy nie prosi o podanie hasła do serwisu internetowego, ani żadnych danych pocztą elektroniczną. Pamiętaj aby po wykonaniu czynności w serwisie internetowym, poprawnie się wylogować. Aby to uczynić należy w następującej kolejności wykonać operacje: kliknąć wyloguj się, a następnie wyłączyć przeglądarkę. Najpopularniejsze przeglądarki Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, posiadają szereg zabezpieczeń, np. filtr witryn wyłudzających poufne dane, które w istotny sposób chronią przed oszustwami w internecie i podnoszą poziom bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej. Oszustwa te, znane są jako "phishing" lub "wyłudzanie informacji". Polegają one zwykle na próbie nakłonienia nas do odwiedzenia fałszywej witryny internetowej, na której możemy być proszeni o podanie poufnych danych osobowych, loginów, haseł, itp

Aby włączyć ochronę anty-phishingową w przeglądarce:
Chrome Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> W sekcji Prywatność zaznacz opcje: Włącz ochronę przed wyłudzeniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem.
Internet Explorer Narzędzia -> Filtr witryn wyłudzających informacje i wybierz opcję "Włącz automatyczne sprawdzanie sieci Web".
Firefox Narzędzia -> Opcje -> Bezpieczeństwo i zaznaczyć opcje: Ostrzegaj, jeśli witryny próbują zainstalować dodatki; Blokuj witryny zgłoszone jako stwarzające zagrożenie oraz Blokuj witryny zgłoszone jako próby oszustwa internetowego.
Opera Narzędzia -> Preferencje -> Zaawansowane - Bezpieczeństwo, a następnie zaznaczyć opcję: "Włącz ochronę przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem".


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 sierpnia 2011 r. udostępniliśmy naszym Klientom, korzystającym z internetowego systemu bankowego eBankNet, możliwość bezprowizyjnego doładowania telefonów komórkowych wymienionych sieci komórkowych:

ORANGE, TAK TAK, SIMPLUS, HEYAH, SAMI SWOI, PLAY, MixPlus, 36i6, Diallo, GaduAIR, Polsat Cyfrowy, wRodzinie

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi zapoznaj się z regulaminem doładowań pre-paid zamieszczonym poniżej.

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid

Po każdym zasileniu telefonu jest mozliwe uzyskanie faktury VAT. (wyciag z regulaminu)W celu otrzymania faktury VAT za zakupione w ramach Usługi doładowanie konta, Usługobiorca
powinien wypełnić formularz znajdujący się pod adresem https://faktura.pl/zasilenia/ z danymi
Usługobiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury: NIP, nazwa odbiorcy, adres, zasilany numer telefonu
oraz adres email, na który obraz dokumentu zostanie przesłany. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
4.  Faktury VAT wystawiane są w formie zwykłej lub elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, a
także przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid
faktur (Dz.U. 05.133.1119), z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.
5.  Warunkiem otrzymania faktury elektronicznej jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na wystawianie i
przesyłanie faktur w formie elektronicznej, złożonej w formie pisemnego  oświadczenia, przesłanego
Spółce za pomocą:
a.  listu poleconego na adres: Blue Media S.A., ul. Haffnera 6, 81-717 lub
b.  obrazu oświadczenia w postaci: faksu na numer 058 5551318 lub
c.  obrazu oświadczenia w postaci czytelnego skanu, zdjęcia  –  na adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
d.  e-dokumentu zabezpieczonego bezpiecznym podpisem elektronicznym – na adres
mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6.  Obraz faktury VAT wysyłany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
Faktury VAT można odebrać w siedzibie Spółki lub zostaną one wysłane przez Spółkę na adres
wskazany przez Usługobiorcę po uiszczeniu przez Usługobiorcę kosztu wysyłki listy poleconego , 
7.  Z chwilą podania danych osobowych Usługobiorca wyraża dobrowolną zgodę na umieszczenie i
przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w Regulaminie, w bazie danych firmy Blue
Media S.A. Dane są przetwarzane wyłącznie do realizacji Usługi oraz, w przypadku wyrażenia odrębnej
zgody, dla celów marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną i nie
będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne
do realizacji Usługi.
8.  Administratorem zbioru danych osobowych Usługobiorcy jest Spółka. 
9.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną oznacza zgodę na otrzymywanie na podany nr telefonu i
adres e-mail informacji pochodzących od Spółki, dotyczących świadczonych usług jak również ofert
specjalnych i promocji.
10.  Usługobiorcy służy prawo wglądu do podanych przez niego danych oraz prawo ich poprawiania. 
11.  Doładowanie wskazanego przez Usługobiorcę konta telefonu pre-paid zostaje dokonane z chwilą
zawarcia umowy o doładowanie konta telefonu pre-paid za pośrednictwem systemu internetowego, o
którym mowa w § II ust. 2. Doładowanie zostaje dokonane na kwotę określoną przez Usługobiorcę, w
zakresie określonym w § II ust. 3. 
12.  Koszty wynikające z posługiwania się przez Usługobiorcę ze środków porozumiewania się na odległość
celem skorzystania z Usługi ponosi Usługobiorca, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z
podmiotem udostępniającym środek porozumiewania się na odległość. REKLAMACJE (wyciąg z regulaminu)1.  Reklamacje mogą być zgłaszane: 
a.  telefonicznie - pod numerem telefonu: 801 800 822  lub  58 760 48 22
b.  pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c.  faxem- pod numer: 58 555 13 18
d.  pocztą- na adres Spółki
2.  Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie. 
3.  Podstawy reklamacji nie może stanowić: 
a.  okoliczność, iż  doładowanie  dotyczy konta telefonu pre-paid omyłkowo wskazanego przez
Usługobiorcę, w szczególności konta, którym Usługobiorca nie może dysponować 
b.  powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki
internetowej lub łącz telekomunikacyjnych 
c.  inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie
odpowiada 
4.  Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. 
5.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
Spółka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. 
6.  Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. 
7.  W przypadku niemożności  rozpatrzenia  reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym
składającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia   


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

Bank Spółdzielczy w Kątach Wr. wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom klientów udostępnił swoje usługi przez Internet.

Bank Interetowy:

 • Bank internetowy pozwala klientom korzystać ze swoich rachunków z każdego miejsca, w którym przebywają w danym momencie , przez 24 godziny na dobę.
 • Za pośrednictwem Banku internetowego klient ma łatwy dostęp do informacji o innych produktach i usługach Banku.
 • Dzięki usłudze Banku Internetowego klient może dokonywać wszystkich tych operacji, które do tej pory wymagały jego obecności w Banku tzn.:
  - dokonywanie dowolnych przelewów, w tym ZUS i US,
  - sprawdzenie salda rachunku
  - wydruk historii rachunku
  - założenie zlecenia stałego
 • Wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem banku internetowego są zabezpieczone hasłami, które klient otrzymuje z dostępnej tylko dla niego listy haseł jednorazowych lub kodami SMS wysyłanymi na zdefiniowany numer GSM.
 • Bank nie pobiera żadnych opłat za aktywację i obsługę Banku internetowego,
 • Wydanie listy haseł jednorazowych jest bezpłatne.


Zobacz także:

Tabela opłat i prowizji 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

SMS Banking

 • SMS Banking jest korzystną formą komunikacji klienta z bankiem za pomocą telefonu komórkowego.
 • SMS Banking pozwala klientowi na łatwy i wygodny dostęp do informacji o stanie środków na rachunku klienta.
 • Istnieją dwa "kierunki" przekazywania informacji:
 1.  Automatyczne wysyłanie informacji po zmianie salda na telefon komórkowy klienta.
 2.  Na żądanie klienta system wysyła SMS –a zwrotnego z odpowiedzią na zadane pytanie.


Korzystanie z usługi SMS Banking w zależności od opcji którą Państwo wybiorą kosztuje:

 • 2,50 miesięcznie- osoby fizyczne, rolnicy , 3,50 miesięcznie – przedsiębiorcy, w sytuacji kiedy sms jest wysyłany raz dziennie o stanie dostępnych środków.
 • lub 0,20 gr za sms wysłany po każdej zmianie salda.

Aktywowanie usługi SMS –Banking jest bezpłatne.


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT