WYPEŁNIANIE WNIOSKU W SERWISIE INTERNETOWYM

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu internetowego Banku. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF). Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informatorem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz  po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej eBankNet w zakładce Wnioski - po kliknięciu tej zakładki w menu bocznym należy wybrać Wnioski eximee.

500 1

2. Należy wybrać konto, na które będą przesyłane środki z Programu 500+, a następnie po kliknięciu przycisku Dalej potwierdzić wybór poprzez uwierzytelnienie za pomocą kodu SMS lub aplikacji mobilnej.

500 2

500 3

500 4

3. Następnie w menu platformy Wniosków eximee należy wybrać, jaki wniosek chcemy złożyć.

500 5

4. Ważny jest także wybór okresu świadczeniowego, na jaki chcemy złożyć wniosek. Należy zaznaczyć w menu swój  wybór.

500 6

5. W kolejnym kroku przystępujemy do wypełniania wniosku, podając dane osobowe składającego wniosek oraz dziecka/dzieci, którym przysługuje świadczenie. Po wysłaniu wniosku możemy pobrać go w formie PDF-a, a także pobrać poświadczenie wysłania wniosku. Jeśli wniosek został wysłany poprawnie, w zakadce Wnioski/Wnioski eximee widac będzie jego status PRZEKAZANY,  który zmieni się po odebraniu przez system Ministerstwa Rodziny: ODEBRANY. Wtedy mailem otrzymamy Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia będace Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru wniosku.

 

 

POWRÓT