W piątek, 18 czerwca 2021 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich, w którym wzięli udział delegaci reprezentujący wszystkie grupy członkowskie oraz zaproszony Notariusz.

1

W trakcie obrad Zebranie Przedstawicieli podsumowało działalność Banku za 2020 rok, zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe.

 

2

Wszyscy Członkowie Zarządu Banku otrzymali absolutorium.

 

3

Wśród szeregu podjętych (łącznie podjęto 20 Uchwał) przyjęto uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok oraz podjęto uchwałę w zakresie zmiany statutu Banku.

 

4

Na zakończenie obrad odbyła się miła uroczystość – podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz spółdzielczości bankowej emerytowanemu byłemu Prezesowi Banku – Panu Antoniemu Gidzińskiemu.

 

5

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku dziękują wszystkim uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za przybycie

 

 

6

POWRÓT