AKTUALNOŚCI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich zaprasza członków Banku na zebrania Grupy Członkowskiej, które odbędzie się zgodnie z załączonym harmonogramem.

HARMONOGRAM

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - ZMIANA SPOSOBU LOGOWANIA 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 września 2019 r dla eCorpoNet i 14 września 2019 r dla eBankNet . wprowadzone zostaje silne uwierzytelnianie w systemach bankowości elektronicznej, polegające na dwuetapowym logowaniu do systemu:

Zmiana regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że podjął decyzję o zamknięciu Punktu Obsługi Klienta działającego w Gniechowicach ul. Szkolna 4 (budynek Szkoły Podstawowej)

W dniach 25-26.06.2019 roku Członkowie Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym szlakiem Orlich Gniazd.

W dniu 09.06.2019 przy Szkole Podstawowej w Żórawinie odbył się Festyn Rodzinny i Targi Rękodzieła.

Zamknięcie Punktu Obsługi Klienta w Smolcu

Szanowni Państwo,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że podjął decyzję o zamknięciu Punktu Obsługi Klienta działającego w Smolcu przy ul. Główna 37.

Zebranie Przedstawicieli Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich podsumowało 2018 rok oraz wybrało Nowa Radę Nadzorczą

POWRÓT