Cel

Kredyt Nawozowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy, takich jak; zakup nawozów, środków ochrony roślin, paliw, usługi dotyczące prac polowych, drobne bieżące remonty maszyn i urządzeń oraz inne środki do produkcji rolnej

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów prowadzących działalność rolniczą, korzystających obecnie lub w przeszłości z produktów depozytowych lub kredytowych w naszym Banku, oraz dla tych wszystkich osób które nie były do tej pory klientami banku.

Warunki kredytowania

 

 • Kredyt udzielany jest na okres 12 m-cy.
 • Oprocentowanie ustala się według zmiennej stopy procentowej, ustalanej Decyzją Zarządu Banku wynoszącej w dniu podjęcia niniejszej Uchwały – 5,45 % w stosunku rocznym.
 • Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 3,95 % ,z zastrzeżeniem  przypadku poniżej:

Kredyt nawozowy, którego wyłącznym zabezpieczeniem jest weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową udzielany jest  na  niżej podanych zasadach:

 1. kwota kredytu w wysokości  500 zł na 1 ha użytków rolnych,
 2. maksymalna kwota kredytu do  20.000 zł.,
 3. prowizja 4,95 %,
 4. oprocentowanie w wysokości 5,45% w stosunku rocznym
 • Kwota kredytu obejmuje areał własny i udokumentowane dzierżawy, i stanowi iloczyn stawki 2 750 zł  i ilości hektarów użytków rolnych. Ustaloną kwotę kredytu zaokrągla się w górę do pełnych 100 złotych.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • Spłata kapitału kredytu następuje jednorazowo, natomiast odsetki spłacane są w okresach kwartalnych

Zobacz także: 


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

POWRÓT