Kredyty mieszkaniowe w Banku udzielane są wyłącznie w walucie polskiej dla Wnioskodawców uzyskujących dochody w PLN.

Kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany między innymi na:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 4. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

Okres kredytowania wynosi od 5 do 25 lat. 

Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10.000 PLN.

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niezbędne dokumenty:


OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY O RYZYKACHINFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY O RYZYKACHZWIĄZANYCH Z KREDYTEM ZABEZPIECZONYM HIPOTECZNIE

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE


KALKULATOR KREDYTU MIESZKANIOWEGO

 

 


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

 

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,18% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250 000,00 zł., okres kredytowania: 240 miesiące; oprocentowanie kredytu: 9,52% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej zmiennej stopy bazowej kredytu (wskaźnik referencyjny WIBOR 3M: 7,02%) i stałej marży Banku w wysokości 2,50%. Łączna liczba rat: 240 ,w tym 239 równych rat miesięczne po 2 334,30 zł, ostatnia rata 2 334,78 zł. Całkowity koszt kredytu 314 001,48 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 310 232,48 zł., prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 750,00 zł , podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 564 001,48 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 2 stycznia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania okresowo- stałego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,16 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250 000,00 zł, okres kredytowania: 240 miesiące; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,48% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,52% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,02 %) i marży w wysokości 2,50%, pierwszych 60 równych rat po 2 327,77 zł , kolejne 179 rat równych po 2 333,08 zł, ostatnia rata: 2 332,16 zł, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 313 388,68 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 309 619,68 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 750,00 zł , podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 559 619,68 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 02 stycznia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie

 

 

POWRÓT