Chcesz wyjechać na wakacje, ale ciągle masz inne wydatki- dom, dzieci? To w cale nie musi być problem! Sprawdź Sam! Kredyt słoneczny, to coś dla Ciebie!!! 

Cel

Na każdy cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania wykorzystania tego celu.

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów korzystających obecnie lub w przeszłości z produktów depozytowych lub kredytowych w naszym Banku oraz dla tych wszystkich osób które nie były do tej pory klientami banku.

Warunki kredytowania

 1. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy, co roku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
 2. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej wynoszącej 9,5 % w stosunku rocznym.
 3. Odsetki od udzielonego kredytu pobierane są miesięcznie.
 4. Raty kapitałowe płatne są w ratach miesięcznych.
 5. Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości: 2,00 % *
 6. Kwota udzielonego kredytu nie może być niższa niż 500 zł i wyższa niż 10 000 zł
 7. Kredyt udzielany jest bez poręczycieli. Zabezpieczenie kredytu stanowi podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową .
 8. Bank nie pobiera opłaty przygotowawczej.

Zobacz także:


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

RRSO wynosi 14,22% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  2 500,00 zł , umowa zawarta w dniu 20-07-2022 r. na okres 12 miesięcy, oprocentowanie stałe w wysokości 9,50% w stosunku rocznym, raty malejące, płatne 20 dnia każdego miesiąca, wysokość pierwszej raty 228,54 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 179,11 zł na który składają się: odsetki w wysokości 129,11 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 2,00% tj. 124,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 2 679,11 zł.

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 20 lipca 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

POWRÓT