kartosfera logo

 

Portal obsługi kart płatniczych kartosfera.pl

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonywania transakcji internetowych niezbędne jest zdefiniowanie limitu transakcji internetowych w placówce Banku lub bezpośrednio na portalu Kartosfera.

Za pośrednictwem Portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

 • aktywować posiadaną kartę (VISA, MasterCard),
 • zastrzec posiadaną kartę,
 • zmieniać kod PIN posiadanej karty,
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • wyłaczyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty (o ile karta posiada funkcje zbliżeniową),zmienić limity transakcyjne posiadanej karty,
 • zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w sytemie 3D Secure.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
 • ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

W tym linku znajduje się portal kartosfera a także podręcznik użytkownika obsługi portalu. 


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

 •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
 •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
 •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

 

POWRÓT