20230329 baner na str www rgb v2

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jakie korzyści niesie za sobą posiadanie przez bank tylko polskich kapitałów?

Oto kilka argumentów, które przemawiają za tym rozwiązaniem:

 1. Bezpieczeństwo: Banki, które mają wyłącznie polskie kapitały, są bardziej stabilne i mniej narażone na ryzyko kryzysu finansowego. Dzięki temu możemy być pewni, że nasze pieniądze są bezpieczne i dobrze zabezpieczone.

 2. Wsparcie polskiej gospodarki: Kiedy wybieramy bank z polskimi kapitałami, wspieramy rozwój naszej gospodarki. Banki te inwestują bowiem w Polsce, co przekłada się na rozwój miejscowych firm i tworzenie nowych miejsc pracy.

 3. Świadczenie usług na najwyższym poziomie: Banki z polskimi kapitałami mają zwykle większy wpływ na decyzje dotyczące świadczenia usług oraz ofert kredytowych i inwestycyjnych. Dzięki temu mogą lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb klientów i zapewnić im usługi na najwyższym poziomie.

 4. Zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne kraju: Banki z polskimi kapitałami często angażują się w życie społeczne i kulturalne Polski, wspierając różnego rodzaju projekty i inicjatywy. Dzięki temu przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki w naszym kraju.

Dlatego, jeśli jeszcze nie wybraliście banku z polskimi kapitałami, zachęcam do zastanowienia się nad tym rozwiązaniem. To nie tylko korzyść dla Was samych, ale również dla całego kraju.

 

 

JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH PIENIĘDZY?  

Korzystając z bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 • NIGDY nie podawaj nikomu przez Internet lub telefon swoich danych osobowych, identyfikatorów ani haseł.
 • Nie instaluj oprogramowania i nie ściągaj aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł.
 • Nie otwieraj maili od nieznanych nadawców, nie klikaj w załączniki do wiadomości czy smsów, które wydają Ci się podejrzane (np. pochodzą od firmy kurierskiej, chociaż niczego nie zamawiałeś w sklepach internetowych albo od dostawcy energii, z którym nie masz podpisanej umowy).
 • Nie klikaj w linki prowadzące do stron rzekomo aktualizujących Twoje certyfikaty bezpieczeństwa lub system transakcyjny – bank NIGDY o to nie prosi w mailach.
 • Uważaj na wiadomości, w których ktoś prosi Cię o dopłatę do jakiejś transakcji – upewnij się, najlepiej dzwoniąc do danej osoby lub firmy, czy prośba jest prawdziwa.
 • Nie wysyłaj kodów BLIK nawet osobom znajomym, które proszą Cię o to przez Facebooka, messangera lub inny serwis społecznościowy, najlepiej zadzwoń i zapytaj, czy rzeczywiście ktoś miał do Ciebie taką prośbę.
 • Korzystaj zawsze z aktualnego systemu operacyjnego oraz z aktualnych aplikacji. Zabezpiecz swój komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
 • Korzystaj z poprawnych, czyli trudnych do rozszyfrowania haseł do komputera i do bankowości internetowej. Silne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie zapisuj haseł ani ich nie przekazuj innym osobom.
 • Ustal bezpieczne limity przelewów internetowych i płatności kartą. Łatwo je zmienisz w bankowości elektronicznej.
 • Korzystaj z bankowości elektronicznej na własnym sprzęcie i w miejscu z zaufanym Internetem. Unikaj logowania w miejscach typu kino, kawiarnia, publiczne hot-spoty.
 • Zawsze po zakończeniu korzystania z bankowości internetowej klikaj w przycisk „Wyloguj”.
 • Logując się na stronę bankowości internetowej, sprawdź poprawność adresu i szyfrowanie połączenia (adres powinien zaczynać się od https://... a obok powinien być widoczny symbol zamkniętej kłódki). Sprawdź także dokładnie poprawność adresu URL pod kątem literówek i niestandardowych znaków, które bardzo często nie są widoczne na pierwszy rzut oka.
 • Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlane przez przeglądarkę internetową. Zrezygnuj z transakcji, jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości.
 • Nie instaluj na swoim komputerze programów z nieznanych źródeł.
 • Na komputerze korzystaj z klawiatury ekranowej wprowadzając hasło.
 • Śledź informacje oraz komunikaty publikowane na stronie Banku oraz przesyłane na Twoją skrzynką w systemie bankowości elektronicznej.

Jeśli ktoś dzwoni do Ciebie podając się za pracownika banku, jeśli otrzymujesz wiadomości, których nadawcy podszywają się pod bank lub po prostu coś Cię zaniepokoiło w związku z przelewami, zadzwoń do nas 71 36 46 920.

PAMIĘTAJ w przypadku czasowej niedostępności Twojej bankowości elektronicznej zachowaj spokój i nie ulegaj panice. Taki jest właśnie cel cyberprzestępców – wywołanie paniki, strachu i chaosu. Nie wspieraj ich w tym. Nie kieruj się również anonimowymi opiniami czy komentarzami np. z mediów społecznościowych czy forów internetowych. Upewnij się, że to wiarygodne informacje a nie „fake newsy”.

 

  

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014. link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 1. Czym jest EURO-FATCA?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

 1. Kogo dotyczy Euro-Fatca?

Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

 1. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.

Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

 1. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

 1. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich poprosi o dostarczenie

poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

 • 1) imię i nazwisko;
 • 2) aktualny adres zamieszkania;
 • 3) miejscowość i kraj urodzenia; 
 • 4) data urodzenia; 
 • 5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 • 6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

 • 1) nazwa;
 • 2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);
 • 3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 
 • 4) status podmiotu;
 • 5) dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
 • 6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
 1. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 1. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

 1. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

 1. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych, Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

 • 1) saldo rachunku lub wartość;
 • 2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.
 1. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

 1. CRS:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

 1. Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)

 1. Podmiot:

Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.

 1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

 1. Rezydencja podatkowa:

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

 1. TIN (ang. Tax Identification Number):

TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

 1. Oświadczenia

Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów.

 1. Dochód pasywny

Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

 • 1) dywidendy
 • 2) odsetki
 • 3) dochód równoważny z odsetkami
 • 4) opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**
 • 5) ubezpieczenia rentowe
 • 6) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
 • 7) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
 • 8) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
 • 9) dochód netto ze swapów
 • 10) kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych.

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

 1. Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

 1. Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

Deklaracja Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich świadomy zagrożeń wynikających z procederu prania pieniędzy oraz możliwości wykorzystywania przez niektórych klientów działalności Banku dla celów legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, jak również dla celów mogących wiązać się z finansowaniem działalności terrorystycznej oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zapobieżenie wykorzystywaniu usług oferowanych przez Bank do celów mających związek z wymienionymi przestępstwami.

Bank stosuje się do przepisów polskiej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1505), wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Bank ustanowił wewnętrzne regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej. Procedury wprowadzone w Banku określają zasady identyfikacji klienta, rejestrowania transakcji powyżej równowartości 15.000 euro, raportowania transakcji podejrzanych, przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji oraz zasady kontroli powyższego zagadnienia. W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności Banku do procederu prania pieniędzy, wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków w tym zakresie. Zarząd Banku dokłada starań, by pracownicy odpowiedzialni za przeciwdziałanie praniu pieniędzy posiadali odpowiednie środki umożliwiające im realizację nałożonych zadań.

Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z właściwą identyfikacją klientów oraz raportowaniem transakcji podejrzanych. Bank zapewnia pracownikom szkolenia w zakresie typowania transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy, są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - polskiej jednostki analityki finansowej. Ponadto Bank współpracuje z organami ścigania w związku z wykrywaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom określonym powyżej.

Bank, mając na uwadze własną reputację jako instytucji godnej zaufania nie wchodzi w relacje biznesowe z fikcyjnymi bankami i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności, a Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich zapewnia, że procedury i rozwiązania systemowe obowiązujące w Banku podlegają stałemu doskonaleniu.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

 Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 288,00 m2, położony w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 34 oraz budynki niemieszkalne : budynek gospodarczy nr 1601 o pow. zabudowy 78,00 m2 (służy jako garaż) i budynek gospodarczy (produkcyjny) nr 1097 o pow. zabudowy 193,00 m2. Działka jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodno-kanalizacyjną, energetyczną, gazową i teleinformatyczną. Budynek mieszkalny: stanowi część dobudowaną do budynku spichlerza, posiada przyziemie, parter i piętro. W budynku na każdej z kondygnacji wydzielane zostały mieszkania. Ogrzewanie z pieca co na opał stały, usytuowany w piwnicy dla budynku. Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW 69800 [NKW: SW1S/00069800/5].

Nieruchomość do nabycia w trybie licytacji Komorniczej.

Cena 320 250,00 zł  (cena wywołania równa 3/4 sumy oszacowania).

Szczegóły obwieszczenia : https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/546649

INFORMACJA

O DOSTĘPIE DO POLITYKI INFORMACYJNEJ

Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

Banku Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich działając na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, a także Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich informuje, że dokument „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich” obejmujący:

 

 • zakres ogłaszanych przez Bank zgodnie z wymogami prawa informacji,
 • określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji,
 • formy i miejsca ogłaszania informacji,
 • sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji,
 • zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających zgodnie z Polityką ogłaszaniu

 

jest dostępny publicznie w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich ul. Rynek 4,    Sekretariat, w godzinach funkcjonowania Banku, a także na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.bskw.pl.

Polityka informacyjna w formie elektronicznej : pobierz 

 Informacje wynikające z art.111 a Ustawy Prawo Bankowe : pobierz

Wprowadzenie

W  związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz.17), Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich z siedzibą w Kątach Wrocławskich Rynek 4, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że Uchwałą Nr 90/2014 Zarządu Banku z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz Uchwałą Nr 63/2014 Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2014 roku, zostały przyjęte Zasady Ładu  Korporacyjnego określone przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku. Jednocześnie oba organy Banku zobowiązują się do przedłożenia i umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli  stosownej uchwały. 

Oświadczenie

Zarządu Banku Spółdzielczego w Katach Wrocławskich

o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez

Komisję Nadzoru Finansowego.

W  związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy Kątach Wrocławskich z siedzibą w Kątach Wrocławskich Rynek 4, 00-950 , Kąty Wrocławskie - zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Treść „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem: http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf

Polityka Ładu Korporacyjnego przyjęta w Banku stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z Członkami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku oraz tutaj.

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Zarządu, nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

1)zasada określona w § 6 - zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia;

2)zasada określona w § 8 ust. 4  – w opinii Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego, Statut Banku, oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli regulują sposób powiadamiania, przebieg i udział Członków w Zebraniach Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem. Należy również zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast Banki Spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań;

3)zasady określone w §  11 - transakcje z podmiotami powiązanymi, z uwagi na brak podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe nie będą stosowane;

4)zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 - dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców - nie będą stosowane,  obowiązek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje się być racjonalny dla banków komercyjnych, gdzie występują udziałowcy większościowi.  Z uwagi na dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia kapitałowego i finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne;

5)zasady określone w § 13 oraz w § 19  -  w zakresie kompetencji organów - związku z faktem, iż Bank posiada stosowne regulacje określające kompetencje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, Bank uznaje, iż realizuje obowiązki określone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności – wobec tego Bank stosuje zasady uzupełniając o dodatkowy zapis „Polityki”, że „Bank realizuje powyższe zasady poprzez stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności”;

6)zasady określone w § 22 ust. 1 i 2 - dotyczące niezależnych członków organu nadzorującego (Rady Nadzorczej) stosowane będą zgodnie z:                                                                                                      

a)Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, a także zgodnie z § 28 ust. 4 Statutu Banku o treści: „4. Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku Spółdzielczego…”;

b)§ 28 ust. 7 Statutu Banku o treści „7. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być pracownicy Banku;

c)art. 57. Ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 40 Statutu Banku o treści: „W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu, pełnomocnikami Banku Spółdzielczego lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej”;

d)zasadą, że osoba uważana za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Banku;

e)brakiem realizacji zasady dotyczącej powoływania spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych, gdyż tacy nie występują w Banku Spółdzielczym.

7)zasady określone w dokumencie dotyczące - komitetu audytu nie będą stosowane, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Bank Spółdzielczy nie ma obowiązku powoływania takiego komitetu, nie będzie to oznaczać jednak wyłączenia zasad dotyczących obowiązków Rady Nadzorczej (organu nadzorującego) tam, gdzie to odpowiednio w treści dokumentu wymienionego w ust. 1 wskazano;

8)zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” nie będą stosowane, z uwagi na brak wykonywania takich czynności przez Bank.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

   w Kątach Wrocławskich

 

 

 

 

Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia

Ocena Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich w zakresie stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2019r.

 

W dniu 16 lutego 2010 roku miało miejsce uroczyste

otwarcie Filii Banku, położonej w  Kątach Wrocławskich przy ul. Kołłątaja 15.

W uroczystości wzięli udział:

Antoni Kopeć Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Adam Klimczak Przewodniczący Rady MiG Kąty Wrocławskie

Małgorzata Wujciów Skarbnik MiG Kąty Wrocławskie

Zdobysław Lis Dyrektor Oddziału Regionalnego we Wrocławiu Banku BPS S.A. w Warszawie

Ks. Tomasz Pułkarski

Arkadiusz Solecki Generalny Wykonawca

Anna Łuczak Dyrektor Handlowy firmy CHBS w Warszawie

Katarzyna Chuderska i Dorota Kostrzeba Współwłaścicielki Apteki "Agawa"

Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracownicy Banu.

 

 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Roman Górczyński Prezes Zarządu

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mieczysław Tomczuk podziękował wszystkim osobą które przyczyniły się do realizacji inwestycji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Antoni Kopeć pogratulował otwarcia nowego obiektu.

Ksiądz Tomasz Płukawski poświęcił filię, życząc bezpiecznej pracy

Dyrektor Oddziału Regionalnego we Wrocławiu Banku BPS SA w Warszawie , Zdobysław Lis pogratulował bankowcom z Kątów Wrocławskich otwarcia kolejnej placówki.

Uroczystego przecięcia wstęgo dokonali ( od lewej ) Antoni Kopeć, Roman Górczyński i Mieczysław Tomczuk

 Uczestnicy ceremonii otwarcia filii Banku w Kątach Wrocławskich

 Pracownicy Filii ( od lewej ) Anna Wrona, Agnieszka Leszczar, Dorota Rajca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFG
Gwarancje BFG 
 
Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996).
 
Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz ww. ustawie.
 
Wysokość gwarancji
 
Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich
 
Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
 
W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.
 
Kto jest objęty ochroną?
 
Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
osób fizycznych,
osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
szkolnych kas oszczędnościowych,
i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
 
Kto nie jest objęty ochroną?
 
Nie podlegają ochronie depozyty:
1. Skarbu Państwa,
2. Narodowego Banku Polskiego,
3. Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe,
4. Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej,
5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. Instytucji finansowych,
7. Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego rozporządzenia,
8. Osób i podmiotów, które nie zostały sklasyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
9. Krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844 oraz z 2016r. poz.615),
10. Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz.157, z późn.zm.),
11. Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016r. poz.291 i 615),
12. Jednostek samorządu terytorialnego,
13. Organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.
 
Które środki są objęte ochroną?
 
Ochronie podlegają:
środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji,
należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.
 
Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
 
wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,
z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 
Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl.
 

Podkategorie

POWRÓT