Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   styczeń - 2023 r.
Wskaźnik referencyjny opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 6,78%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,73%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,15%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 6,91%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 6,98%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,93%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu  7,11%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 7,02%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 7,11%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

7,28%

WIBOR 1M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 6,95%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2023 7,14%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca październik - 2022 7,41%

 Archiwum wskaźników referencyjnych

POWRÓT