Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   czerwiec - 2023 r.
Wskaźnik referencyjny opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 6,65%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,63%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,63%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 6,72%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 6,85%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 6,83%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu  6,92%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 6,89%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 6,90%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

6,94%

WIBOR 1M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 6,84%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2023 7,14%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca październik - 2022 6,95%

 Archiwum wskaźników referencyjnych

POWRÓT