Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   grudzień - 2021 r.
stawka opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 1,15%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,50%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 0,65%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 0,04%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 1,35%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,70%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu  0,24%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 0,23%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 1,59%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

0,23%

WIBOR 1M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 1,57%

 

POWRÓT