Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   styczeń - 2022 r.
stawka opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 1,78%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 2,03%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 1,48%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 2,15%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 1,98%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 2,23%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu  2,35%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 2,54%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 2,35%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

2,06%

WIBOR 1M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 2,12%

 Archiwum wskaźników referencyjnych

POWRÓT