JUBILEUSZ 75 lecia 

Początki Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich sięgają  1947 roku, kiedy to 13 października 1947 r. w lokalu magistratu Rady miejskiej powołano do życia Powszechny Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Kątach Wrocławskich. Zasięg terytorialny działalności Banku obejmował pierwotnie miasto i gminę Kąty Wrocławskie oraz Smolec. Zarejestrowanie statutu Banku nastąpiło 28 października 1947 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Jego działalność kontynuuje z dumą Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich. W 2022 roku Bank obchodzi Jubileusz 75 - lecia powstania.  Niewiele jest organizacji i instytucji w naszym regionie, które mogą poszczycić się równie głęboką i bogatą historią co nasz Bank.  Prowadząc tak długą swoją działalność Bank, ma swoje zaszczytne miejsce na kartach historii gospodarczej Kątów Wrocławskich i okolicznych miejscowości. Wspierając poczynania mieszkańców regionu przez całą drugą połowę XX wieku, od powojennego okresu aż do dziś, dał dowód wypełniania misji, jaka służyła jego twórcom przy powoływaniu go do życia.  

Przez wszystkie lata swojej działalności, nasz Bank współpracował z rolnikami, rzemieślnikami i przedsiębiorcami. Z jego usług korzystali mieszkańcy regionu, a także samorządy, organizacje społeczne, szkoły, jednostki budżetowe oraz parafie.

Zarząd Banku Spółdzielczego składa wyrazy szacunku oraz podziękowania wszystkim klientom za zaufanie jakim darzą Bank.

Serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne jubileusze.

 

POWRÓT