Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 grudnia 2022r. (środa) główną wersją bankowości korporacyjnej ECORPONET, będzie wersja przeglądarkowa. Będą mogli Państwo wybrać w momencie logowania nową wersję eCorpoNet lub dotychczasową wersję eCorpoNet (JAVA). Nie mniej jednak wersja oparta o JAVE będzie wygaszana w przeciągu najbliższych miesięcy. Nowa wersja posiada obsługę białej listy podatników VAT. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną instrukcją obsługi eCorpoNet w wersji przeglądarkowej. Instrukcja do pobrania na stronie logowania eCorpoNet w wersji przeglądarkowej: https://corp.bskw.pl/eCorpoNet/#/unallocated/login pod przyciskiem "Dokumentacja" 

Uwaga: nowa wersja wymaga instalacji wtyczki w przeglądarce oraz oprogramowania SignNetHost dla użytkowników podpisu kwalifikowanego - więcej informacji w instrukcji obsługi.

POWRÓT