Przerwa w działaniu usługi Express Elixir oraz P2P/BLIK

1). w związku z zamknięciem roku nastąpi przerwa w dostępie do usługi Express Elixir oraz P2P/BLIK : od godziny 19:00 w dniu 30.12.2022 r. do końca dnia 01.01.2023 r.

Realizacja zleceń w dniu 30/12/2022 r.:

1) zlecenia krajowe międzybankowe Elixir w walucie PLN składane w formie:

a) tradycyjnej (papierowe)  oraz  kanałami bankowości elektronicznej złożone do godziny 12.15 do realizacji w dniu 30/12/2022 r., po godzinie 12.15 zrealizowane zostaną w drodze rozliczeń międzybankowych w następnym dniu roboczym tj. 02/01/2023 r.

2) pozostałe zlecenia składane do realizacji w formie tradycyjnej w Oddziale Banku:

a) pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BS Kąty Wrocławskie

b) zlecenia SORBNET

c) zlecenia dewizowe (importowe)

realizowane będą w godzinach obsługi Klienta w Oddziałach Banku tj. do godziny 16.00

3) pozostałe zlecenia składane do realizacji kanałami bankowości elektronicznej:

a) zlecenia pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich: przelewy wewnętrzne, zakładanie i zrywanie lokat internetowych, dyspozycje spłaty kredytów w BS Kąty Wrocławskie – złożone do godziny 17.00 będą zrealizowane w dniu 30/12/2022 r., po godzinie 17.00 zrealizowane zostaną w następnym dniu roboczym  tj. 02/01/2023 r.

b) zlecenia dewizowe (importowe) złożone do godziny 13.00 realizowane będą z datą bieżącą 30/12/2022 r., natomiast złożone po 13.00 zostaną przekazane do realizacji w dniu 02/01/2023 r.

c) zlecenia Sorbnet złożone do godziny 14.15 - realizowane będą z datą bieżącą 30/12/2022 r., natomiast złożone po wymienionych godzinach zostaną przekazane do realizacji w dniu 02/01/2023 r.

4) zlecenia dewizowe (importowe)** składane do realizacji w dniu 30/12/2022 r. z datą waluty:

a) dziś (pilne) do godziny 11.30

b) w trybie standardowym do godziny 13.00

**) dla walut obsługiwanych przez Bank

Realizacja zleceń w dniu 31/12/2022 r.:

1) Oddziały operacyjne Banku w dniu 31/12/2022 r. będą nieczynne

2) zlecenia składane w dniu 31/12/2022 r. do realizacji kanałami bankowości elektronicznej będą zrealizowane w dniu 02/01/2023 r.

POWRÓT