Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2023 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Wprowadzane zmiany wynikają z rozszerzenia oferty kredytów zabezpieczonych hipotecznie   o kredyt  oprocentowany okresowo stałą stopą procentową.

Tabela oprocentowania.

POWRÓT