Godziny obsługi Klienta w dniu 31/12/2020 r. (Czwartek)

W zakresie bezpośredniej obsługi Klienta Placówki Banku będą czynne w godzinach:

- Oddziały Banku – obsługa Klienta od 8:45 do godziny 13:30

Kanałami bankowości elektronicznej obsługa Klienta będzie realizowana do godziny 17:00

 Realizacja zleceń w dniu 31/12/2020 r.:


1) zlecenia krajowe międzybankowe w walucie PLN składane w formie:

- tradycyjnej (papierowe)  oraz  kanałami bankowości elektronicznej

złożone do godziny 12:15 do realizacji w dniu 31/12/2020 r., po godzinie 12:15 zrealizowane zostaną w drodze rozliczeń międzybankowych w następnym dniu roboczym tj. 04/01/2021 r.

2) pozostałe zlecenia składane do realizacji w formie tradycyjnej w Oddziale Banku:

-  pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BS Kąty Wrocławskie

- zlecenia SORBNET

- zlecenia dewizowe (importowe)

realizowane będą w godzinach obsługi Klienta w Oddziałach Banku tj. do godziny 13:30

3) pozostałe zlecenia składane do realizacji kanałami bankowości elektronicznej:

a) zlecenia pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich: przelewy wewnętrzne, zakładanie i zrywanie lokat internetowych, dyspozycje spłaty kredytów w BS Kąty Wrocławskie – złożone do godziny 17:00 będą zrealizowane w dniu 31/12/2020 r., po godzinie 17:00 zrealizowane zostaną w następnym dniu roboczym  tj. 04/01/2021 r.

b) zlecenia dewizowe (importowe) złożone do godziny 13:30 realizowane będą z datą bieżącą 31/12/2020 r., natomiast złożone po wymienionych godzinach zostaną przekazane do realizacji w dniu 04/01/2021 r.

c) zlecenia Sorbnet złożone do godziny 14:15 - realizowane będą z datą bieżącą 31/12/2020 r., natomiast złożone po wymienionych godzinach zostaną przekazane do realizacji w dniu 04/01/2021 r.

4) zlecenia dewizowe (importowe)** składane do realizacji w dniu 31/12/2020 r. z datą waluty:

a) dziś (pilne) do godziny 11:30

b) w trybie standardowym do godziny 13:30

**) dla walut obsługiwanych przez Bank

POWRÓT