W styczniu ulegnie zmianie sposób autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartami płatniczymi.

W związku ze zmianami przepisów prawa oraz rosnącymi wymogami dot. bezpieczeństwa płatności internetowych informujemy o wprowadzeniu zmian związanych z uwierzytelnieniem płatności internetowych kartą. Do dotychczas funkcjonującego zabezpieczenia 3D Secure (SMS zabezpieczający) dodane zostanie dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu PIN.

Prosimy ustawić swój PIN do płatności internetowych kartą aby móc dalej wykonywać płatności internetowe. Kartą, która do końca stycznia br. nie będzie miała ustawionego kodu PIN, nie będzie można wykonywać płatności internetowych (do czasu ustawienia kodu PIN jako dodatkowego zabezpieczenia).

Kod PIN możesz nadać samodzielnie w portalu kartoSFERA! 

Więcej o kartosfera.pl

Poniżej znajdziesz instrukcję, jak nadać PIN : 

INSTRUKCJA

POWRÓT