rodzina500
Rola Banku
  • Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBankNet. Logując się do systemu wybieramy zakładkę Wnioski a następnie zakładkę "wnioski eximee". Złożenie wniosku w oddziale nie będzie możliwe.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.
Proces otrzymania świadczenia
  • Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich : Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej eBankNet. Logując się do systemu wybierasz zakładkę Wnioski, a następnie zakładkę "wnioski eximee".
  • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
  • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.
  • Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link)

 

Wniosek Rodzina 500+ w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich w 2017 roku - informacje

Jak wypełnić wniosek Rodzina 500+ w systemie eBankNet?

Bezpieczeństwo


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

  •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
  •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
  •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

 

 

POWRÓT